ערכי הקבוצה

כחלק מצמיחתה של קבוצת 888 החלטנו להגדיר ערכים אשר יעמדו ביסודה ויתמכו בחזונה. ערכי הקבוצה נבחרו על ידי פורום מנהלים רחב, מתוך מחשבה ורצון שיהפכו להיות חלק "מהטבע שלנו".

הערכים מקבלים ביטוי ביעדים האסטרטגיים של הקבוצה, תוך הגברת תחושת ההזדהות והגדרת דרכי פעולה ברורות, וכן יישור קו בין היעדים העסקיים ליעדים האישיים של כל עובד. ערכים אלו משמשים עבורנו קווים מנחים, ומסייעים בשמירה על מידה גבוהה של יושרה באופן בו אנו עובדים, מתקשרים ופועלים.

 
 • Caring

  Caring

   

  Caring

  We value every employee, colleague and customer. We show it by creating a nurturing environment of respect and sensitivity to the needs of others. And we never forget our commitment to provide a responsible gaming experience for all.
 • Collaboration

  Collaboration

   

  Collaboration

  Our success depends on our ability to work as a whole while sharing our knowledge, capabilities and opinions, in an open, respectful and trusting environment.

   
 • Customer centricity

  Customer centricity

   

  Customer centricity

  Providing the best customer experience, while keeping our customers (both internal and external) at the center of all decision making processes. Strive to exceed customers' expectations and delight our customers.
 
 • Excellence

  Excellence

   

  Excellence

  Consistently challenging ourselves to reach the highest performance level in everything we do.
 • Innovation

  Innovation

   

  Innovation

  Daring to question our own “way of doing things”, keeping an open mind, experimenting, and constantly creating new and surprising solutions.
 • Leadership

  Leadership

   

  Leadership

  We always remain one ahead of the competition, That means we are constantly on our toes, thinking ahead, keeping a close eye on industry developments.
 

בואו לעבוד איתנו